محصولات

ضد عفونی دست و منسوجات آتینیک

- ضد باکتری و ضد ویروس
- پایــه آب و بــدون الــکل
- مــورد تاییــــد آزمایشــگاه‌های همکار ســــازمان غــــذا و دارو و دانشکـــــده بهــــداشت دانشـــگاه تهـــــــــران
- بدون نقره و مشکل آلرژتیک
- منــاسب برای ضـــد عفونـــی دست، سطوح و منـسوجات
- اسپری 125 میلی لیتری و بسته‌های 1، 4، 10 و 20 لیتری 
 

 

ضد عفونی دست و منسوجات آتینیک

 

   

ضد عفونی دست و منسوجات آتینیک