محصولات

منسوجات رسانا و ضد اشعه

منسوجات رسانا به دلیل خاصیت الکترو مغناطیسی و ضد الکتریسیته ساکن و کاربرد آنها در صنایع حفاظتی و نظامی، پزشکی، الکتریکی و الکترونیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.


منسوجات رسانا و ضد اشعه

  


این منسوجات خواص فوق العاده ای مانند انعطاف پذیری، تخلیه الکترو استاتیک، محافظت در برابر اشعه، محافظت در برابر امواج رادیویی، قابلیت انبساط حرارتی و وزن سبک دارند. منسوجات رسانا علاوه بر حفاظت و جذب امواج در تولید منسوجات الکترونیک و وسایل الکترونیکی منعطف و باتری های پارچه ای نیز کاربرد دارند. منسوجات رسانا می توانند جایگزین مناسبی برای سیمها و کابلها شوند. این منسوجات بسته به میزان هدایت الکتریکی میتوانند کاربردهای مختلفی در صنایع متعدد داشته باشند. شرکت آتیه حکمت آبتین با استفاده از روشی ساده و با مواد اولیه ارزان قیمت در فرایند یک مرحله ای با استفاده از امکانات موجود به منسوج رسانا دست یافته است.
 

 

منسوجات رسانا و ضد اشعه

 

   

منسوجات رسانا و ضد اشعه