محصولات

مواد ضدفساد، ضدبو و ضدباکتری برای پساب (نیکو بایوساید)

 حفظ کيفيت فيزيکی و شيميايی و بيولوژيکی آب مصرفی و استفاده مجدد از این منابع سرلوحه فعاليت بسياری از سازمانهايی است که به نحوی با اين منابع سر و کار دارند. آب می تواند به انواع ميکروارگانيسم ها اعم از انواع باکتريها، ‌انگلها، قارچها و ويروسها آلوده شود. استفاده از کلر یا مشتقات آن در ضد عفونی پساب و فاضلاب همواره جای تأمل دارد به‌خصوص آن که ترکیبات آلی موجود در فاضلاب با کلر تولیدات ثانویه‌ای ایجاد می‌کند که سرطان‌زا تشخیص داده شده‌اند. استفاده از گاز ازن و امواج فرابنفش نیز با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری بالا جهت گندزدائی پساب و فاضلاب قابل توصیه نیست. شرکت دانش بنیان آتیه حکمت آبتین، موفق به تولید مواد ضد عفونی کننده، ضد بو و ضد انواع میکروارگانیسم با نام تجاری نیکو بایوساید شده است. استفاده از این مواد برای بهبود عملکرد کولینگ تاور (برج خنک کننده)، تصفیه فاضلاب و تصفیه آب برگشتی کارخانجات مختلف من جمله شرکت های کاغذسازی، چرم سازی، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی توصیه می گردد.

خصوصیات برجسته مواد نیکو بایـو ســــاید به شـــرح زیـــر است:
صد در صــد خــاصیت ضد باکتـری نسبـت بـه باکتری های گرم مثبت و گـرم منفی
ضد قارچ، کپک و فساد
ضد ویروس 
از بیــن بــرنده ی بـوی نـامطبــوع حاصــــل از میکروبها و فساد
دارای pH خنثی
صرفه جویی در مصرف آب و انرژی

مقرون به صرفه
 

مواد ضدفساد، ضدبو و ضدباکتری  برای پساب (نیکو بایوساید)