محصولات

مواد ضد آتش برای کارتن و مقوا

مواد ضد آتش کارتن، مقوا و کاغذ نیکو با ایجاد پوشش مناسب روی سطوح آن را ضد آتش می نماید. این محصول کاملا غیر سمی و پایه آب بوده و باعث پیشگیری از آتش سوزی می شود. کارتن های عمل شده با مواد ضد آتش نیکو جهت بسته بندی کالاهای حساس و یا نگهداری کالاها در محل انبارها به دور از گزند و آسیب شعله و یا آتش احمالی، راهکاری مناسب برای بسیاری از انبارهای عمومی و اختصاصی می باشد.

 

  

مواد ضد آتش برای کارتن و مقوا

 

 

مواد ضد آتش برای کارتن و مقوا