محصولات

منسوجات پلاسمایی

از پلاسما برای اصلاح سطحی منسوجات، حکاکی، تمیز سازی، پلیمریزاسیون، رسوب گذاری و ایجاد ساختار نانو استفاده می شود. ذرات فعال پلاسما و واکنش نانو مقیاس آن ها با سطح مواد، باعث پارگی زنجیره ها، شبکه ای شدن آن ها و یا ایجاد رادیکال های آزاد می شود. خصوصیات توده ی مواد ثابت باقی می ماند. این روش کاملا خشک و دوست دار محیط ریست است و دیگر نیازی به مواد شیمیایی و پروسه تر ندارد. در زمینه الیاف مصنوعی، اکثرا از تکنولوژی پلاسما به منظور ایجاد خواص اب دوستی، ضد الکتریسیته ساکن، افزایش رنگ پذیری و بهبود خواص چسبندگی در تولید کامپوزیت ها استفاده می شود. ایجاد کروه های عاملی در سطح منسوج  می تواند خاصیت آب دوستی این الیاف را افزایش دهد.  فراوری پلاسما سبب بهبود رنگ پذیری و چاپ پذیری منسوجات خواهد شد. از طرفی با کمک عملیات پلاسما دپوزیشن می توان به راحتی در مدت زمان اندک عملیات، منسوجاتی با خواص ضد باکتری و ضد اشعه ی ماوراء بنفش تولید نمود. لذا می توان  از عملیات پلاسما به عنوان یک روش تکمیلی برای منسوجات نام برد.