محصولات

نیکو بایو ساید (مواد ضد فساد برای محصولات پایه آب)

مواد ضدعفونی کننده و گندزدا، دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتریها، ویروسها، قارچها و سایر میکرو ارگانیسمها، آنها را از بین می‌برند و یا از رشد آنها جلوگیری می‌کنند. 

ماده ضد عفونی کننده ی (نیکو) فاقد عوارض زیست محیطی، کاملا سبز و غیر سمی می باشد. این محصول ایرانی پس از سالها تحقیق و مطالعه، به گونه‌ای فرموله  گردیده  است که هیـچ‌گونه  حساسیتی را ایجاد نمی‌نماید. در ساختار این ماده از فرمالدئید و دیگر مواد شیمیایی سمی استفاده نـشده است. ایــن محصــول می‌توانــد جایگزین بسیار خوب برای بایوسایدهای موجود در بازار که در صنعت رنگ و رزین، صنایع سلولزی  و شوینده‌های پایه آب استفاده می شوند باشد. با این مواد می‌توان عمر نگهداری محصولات پایه آب را افزایش داده و از رشد باکتری، قارچ و کپک در آنها جلوگیری نمود.