مقالات

تکنولوژی پلاسما

پلاسما چیست؟
در شیمی و فیزیک، پلاسما به گاز یونیزه شده اطلاق می شود. پلاسما حالت خاصی از ماده است که خواص یکنواخت و منحصر به فردی دارد. یونیزه شده یا واژه (Ionized) اشاره به وجود یک یا چند الکترون آزاد دارد که با اتم و مولکولها پیوند برقرار نمی کند و همین سبب می شود که پلاسما را از لحاظ الکتریکی هادی بدانیم. پلاسما با حرارت دادن و یا یونیزه کردن گاز توسط جدا کردن الکترونها از اتمهای خنثی ایجاد می شود. در گاز معمولی هر اتم شامل تعداد مساوی از شارژ مثبت و منفی می‌باشد. بارهای مثبت در هسته توسط الکترونهای با بار منفی احاطه شده و هر اتم از لحاظ الکتریکی خنثی است. یک گاز وقتی پلاسما می شود که با اعمال حرارت افزوده و یا دیگر انرژی ها، تعدادی از اتمهای آن، بعضی یا تمام الکترونهای خود را رها کنند. برای جداسازی الکترون از اتمهای خنثی و تشکیل پلاسما انرژی لازم است که این انرژی می تواند از منابع مختلف مانند حرارتی، الکتریکی، نوری (نور فرابنفش، نور مرئی یا لیزر) باشد. پلاسما توسط میدانهای مغناطیسی و الکتریکی شتاب داده و کنترل می شود.
 كاربردهاي پلاسما
پلاسما كاربردهاي تكنولوژيكي بسيار زيادي دارد و صنايع بسيار بزرگ در اطراف جهان از آن بهره گرفته‌اند. از جمله مي‌توان صنعت الكترونيك، مواد، استيل، اتومبيل، بايومديكال و ... را نام برد.
محققين حوزه پلاسما، روي استرليزاسيون مواد پزشكي، سمي كانداكتورها يا مواد نيمه رسانا، لامپها، ليزرها، فيلمهاي پوشش داده شده با الماس، منابع پرقدرت مايكروويو و سوئيچهاي پالسي بررسي هايي را انجام داده‌اند. همچنين به يافته‌هايي در رابطه با ايجاد انرژي الكتريكي بسيار زياد از گداخت و همين‌طور كنترل آلودگي و استخراج مواد شيميايي مضر دست يافته‌اند. پلاسما باتوجه به نوع مصرفي آن كه مي‌تواند سرد يا داغ باشد مي‌تواند كاربردهاي مختلفي داشته باشد براي مثال از پلاسماي سرد در علوم كامپيوتر و پليمر و نساجي و ... استفاده مي‌شود ولي از پلاسماي داغ براي گداخت هسته‌اي مي‌توان استفاده كرد.