مقالات

لباس ضد آتش

عملکرد منسوجات حاوی تکمیل های ضد آتش از اهمیت خاصی برخوردار است . ماموران آتش نشانی و کارکنان اورژانس به دلایل وظایف شغلی باید در برابر آتش محافظت شوند. همچنین کف پوش ها، مبلمان پارچه های پرده ای مورد استفاده در اماکن خصوصی و عمومی، نیازمند تکمیل ضد آتش میباشند. از طرفی، صنعت هواپیمایی و نظامی نیز نیاز مضاعفی به منسوجات ضد آتش دارد. با در نظر گرفتن شرایط لازم برای اشتعال پذیری، به منظور تولید تجاری موفقیت آمیز یک منسوج ضد آتش شرایطی از قبیل عدم اثر گذاری منفی تکمیل بر روی خصوصیات فیزیکی منسوج، حفظ ویژگی های ساختاری و زیبایی، فرایند تولید ساده با استفاده از تجهیزات متداول و مواد شیمیایی ارزان قیمت، پایداری در برابر شستشوهای مکرر خانگی، خشک کن های چرخشی و خشک شویی باید فراهم شود. از سالهای قبل، بسیاری از کالاهای نساجی بابرخورداری از تکمیل ضد آتش، محیط کاربردی امن تری ایجاد نموده بودند هر چند توسعه این تکمیل نسبتا آهسته، بسیار اندک و در موارد خاص بوده است اما پیشرفت در این زمینه همچنان ادامه دارد و تحقیقات اخیر، موجب درک بیشتر تکمیل ضد آتش شده است. مهمترین مواد ضدآتش ، در سه دسته بزرگ طبقه بندی می شوند که عبارتند از :

* مواد ضد آتش اصلی بر پایه فسفر ( مکانیزم فاز متراکم ) و هالوژن ها ( مکانیزم فاز گازی)

* تقویت کننده های هم افزایی ضد آتش که تنها دارای اثرات اندک ضد آتش می باشند وموجب بهبود خاصیت مواد ضد آتش اصلی ( نیتروژن با مواد فسفردار و آنتیموان باهالوژن ) خواهند شد .

* مواد ضد آتش فرعی نظیر بوراتها ، تری هیدرات آلومینیوم ، کربنات کلسیم و مواد متورم کننده که فعالیتشان را از طریق اثرات فیزیکی نشان می دهند.